Petra von Kant

Frykens Fassbinderfestival 2014

Igår avslutades Frykens Tredje Fassbinderfestival (6-8 juni) med ett teaterspel i Fassbinderanda på Alma Löv Museum utanför Sunne i Värmland. Festivaldeltagarna från Stockholms dramatiska högskola, Broby grafiska och Västanå teater uppförde Petra von Kants bittra tårar i tre akter med musikaliska mellanspel. Fassbindermaskinen som Stdh donerade till Alma Löv Museum i samband med festivalinvigningen utgjorde spelplats och får nu ett eget rum i samband med museets nyinvigning den 28:e juni. Vi gläder oss åt att Alma Löv återuppstår och tackar för den här gången. Välkomna till Frykens Fjärde Fassbinderfestival 2015!