Petra von Kant

Frykens Fassbinderfestival 2014

Igår avslutades Frykens Tredje Fassbinderfestival (6-8 juni) med ett teaterspel i Fassbinderanda på Alma Löv Museum utanför Sunne i Värmland. Festivaldeltagarna från Stockholms dramatiska högskola, Broby grafiska och Västanå teater uppförde Petra von Kants bittra tårar i tre akter med musikaliska mellanspel. Fassbindermaskinen som Stdh donerade till Alma Löv Museum i samband med festivalinvigningen utgjorde spelplats och får nu ett eget rum i samband med museets nyinvigning den 28:e juni. Vi gläder oss åt att Alma Löv återuppstår och tackar för den här gången. Välkomna till Frykens Fjärde Fassbinderfestival 2015!

Teaterhögskolan i Luleå

Just hemkommen från en fin vecka på Teaterhögskolan i Luleå där jag har hållit en workshop i filmskådespeleri för årskurs ett. Mycket givande att få jobba med den här gruppen nyfikna, orädda och häftiga skådespelarstudenter – ett gäng att hålla koll på i framtiden. Tack för en inspirerande vecka. Jag ser fram emot att möta er alla på inspelningar i framtiden!

              skådespelare åk 1